บริการอบรม Facebook Marketing ให้แก่ผู้ประกอบการต่างๆ ทั่วประเทศ และนักธุรกิจออนไลน์ โดยผู้มีประสบการณ์ตรง และได้รับความไว้วางใจจาก FireflyGroup และเอกชน เปิดสอนมาแล้วกว่า 200 ราย ควบคุมเนื้อหาและการสอนโดย EMpowerNExT

เนื้อหาใน Facebook Pro Workshop

 • เหตุผลที่คุณไม่ควร “Boost Post”
 • วาง budget อย่างไรให้ใช้ Facebook Ads อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
 • 11 Objectives ของการโฆษณาบน Facebook
 • กลไกการคิดค่าโฆษณาใน Facebook เทียบกับ Google
 • Content แบบไหนที่ใช้ได้ผลดีบน Facebook
  – Value content & Sales content
 • การออกแบบ Funnel โดยไม่ต้องเสียเงินเพิ่มแม้แต่บาทเดียว

หลังจาก workshop นี้ผู้เรียนจะสามารถ

 • เลือก objective ในการโฆษณาบน Facebook ได้เหมาะสมกับเป้าหมายทางธุรกิจ
 • ใช้ Facebook ads ในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและทำให้แบรนด์เป็นที่รู้จัก (awareness)
 • ใช้ Facebook ads ในการโน้มน้าวให้คนสนใจซื้อสินค้าหรือใช้บริการ (consideration)
 • ใช้ Facebook ads ในการกระตุ้นยอดขาย (conversion)
 • อธิบายขอบเขตความเป็นไปได้การโฆษณาบน Facebook ว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้
 • วางงบประมาณและบริหารจัดการโฆษณาบน Facebook ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สนใจนัดเรียนส่วนตัวคอร์ส Facebook for Busienss

ชื่อ-นามสกุล :

ไลน์ไอดี :

เบอร์โทรศัพท์ :

จังหวัด :

กดปุ่มส่งข้อมูล :