สอนทฤษฏี 30%
ปฏิบัติจับมือทำ 70% Workshop (ต้องทำได้)

[ภาคทฤษฏี]

เรียนรู้ Facebook Marketing (Profile Selling)
– เรียนรู้เกี่ยวกับ Facebook และการขายของออนไลน์
– วิธีคิด/หลักการ โพตส์อย่งไรให้น่าเชื่อถือ
– หลักการตอบปิดการขายใน inbox
– หลักการลงรูปโพสต์, โลโก้, รูปภาพปก
– หลักการ Live!
– รูปภาพและข้อความ (ใหม่, คมชัด, สะดุดตา)

เรียนรู้ Facebook Marketing (Facebook Page)
– วิธีคิดที่ถูกต้องเกี่ยวกับ Facebook Marketing แบบเจ้าของธุรกิจ (Business Owner)
– Copywriter เขียนข้อความโฆษณาอย่างไร ให้โดนคนแชร์ ดึงดูดคนให้คลิกอ่านต่อ…
– วิธีคิด / วิธีการ ภาพรวม Facebook Marketing
– หลักการการสร้างเพจ
– การปรับจูน (สำหรับคนมีเพจแล้ว) การตั้งค่าขั้นสูงสำหรับเพจธุรกิจ
– ความรู้พื้นฐานก่อนลงโฆษณา
– เรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคขั้นสูง การลงโฆษณาบน Facebook
– เรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคขั้นสูงเพจ SEO
– การลงโฆษณา ด้วยบัตรเดบิด/บัตรเครดิต

[ภาคปฏิบัติ]

– Ads Objective – วัตถุประสงค์การซื้อโฆษณา
– Audience Targeting – การระบุกลุ่มเป้าหมาย

+ Demographic การระบุ เพศ อายุ
+ Interests การระบุความสนใจต่างๆ
+ Location การระบุประเทศ จังหวัด หรือกระทั่งพื้นที่บางส่วน
+ Devices การระบุอุปกรณ์ที่กลุ่มเป้าหมายใช้งาน เช่น มือถือ แท็ปเล็ต หรือ เดส์กท็อป
+ Placement การระบุตำแหน่ง(Facebook)ที่จะแสดงโฆษณา

– Custom Audience targeting
– Ads Planning – การวางแผนลงโฆษณา
– Ads Testing – การทดสอบกลุ่มเป้าหมาย และโฆษณา
– Ads Report – การวัดผลชุดโฆษณา
– การปรับปรุง/การแก้ไขโฆษณาด้วย Power Editor
– Google & Facebook – การทำ Re-targeting
– การวิเคาระห์สถิติการลงโฆษณาด้วย Ad Manager
– การตั้งค่าจ่ายเงินค่าโฆษณา

โบนัส พิเศษ !!

– เทคนิคการดึงดูดลูกค้าใหม่
+ Use your connections ให้ลูกค้าเก่าช่วยแนะนำลูกค้าใหม่
+ Target demographics ดึงลูกค้าใหม่
+ Target customer interests ดึงลูกค้าใหม่ด้วยการระบุความสนใจ
+ Lookalike audience หาลูกค้าใหม่จากฐานข้อมูลลูกค้าเก่า และพฤติกรรมที่ใกล้เคียง
– การใช้เครื่องมือสำหรับบริการจัดการแอกเคานต์ “ตัวแทนขาย” ทั่วโลก
– การสร้าง Campaign ที่วัดผลได้จริง!
– ยิงโฆษณายังไงให้ work แบบขยี้กลุ่มเป้าหมาย 3 ชั้น
– สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง
– ลงโฆษณาแบบต่างๆ เน้นปรับตั้งค่าช่วยให้ขายของได้
– ลงโฆษณาอย่างไร ให้เข้าถึงลูกค้าที่ใช่
– ลงโฆษณาอย่างไร ให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย ที่สำคัญราคาถูกสุดๆ
– การปิดการขายใน Inbox เพจ

__________________________________

*** รูปแบบการสอน ***
เน้นๆ จับมือทำ จนทำเป็น