ให้บริการออกแบบและพัฒนา Website ต่างๆ ด้วยการสร้างเอกลักษณ์ และความโดดเด่นให้กับชิ้นงานโดยเน้นธุรกิจ และความสวยงาม เข้าถึงได้ง่าย ผนวกเข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ทั้ง Facebook Application, Mobile Application บริการจัดทำ SEO เพิ่มอันดับการค้นหาจาก Search Engine, ให้คำปรึกษา และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงโฆษณากับ Google Adword เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดสำหรับการลงทุน

ถ้าคุณมีความต้องการให้เว็บของคุณเป็น…

 • เป็นเว็บไซต์ที่สวยงาม สื่อสารภาพและเอกลักษณ์ของแบรนด์ของคุณได้
 • เว็บไซต์ของคุณเป็นมากกว่าเว็บไซต์ธรรมดา ทำหน้าที่เป็น Marketing Hub สำหรับธุรกิจคุณ
 • เว็บไซต์ของคุณจะสร้าง Traffics ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง และสามารถเปลี่ยน Traffics เหล่านั้นให้เป็นลูกค้าของคุณได้
 • คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลผู้เข้ามาเว็บไซต์ พร้อมรายละเอียดกิจกรรมต่างๆ ที่เขาทำ เพื่อนำข้อมูลมาทำการตลาดเพิ่มเติมได้
 • เว็บไซต์ของคุณทำหน้าที่เชื่อมต่อและทำงานเป็นระบบ ทำงานแบบ Marketing Automation

ใครเหมาะสมกับบริการ MARKETING WEBSITE

 • ธุรกิจใหม่ที่มุ่งใช้ Digital Marketing หรือ Online Marketing เป็นหลักในการดำเนินธุรกิจ
 • ธุรกิจเดิมที่ต้องการ Transform ไปสู่ Digital เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน
 • ธุรกิจที่ต้องการได้ข้อมูลติดต่อของผู้ที่สนใจสินค้าหรือบริการของคุณ หรือ Leads
 • แบรนด์สินค้าที่ต้องการสื่อสารคุณค่า ไปยังกลุ่มเป้าหมายอย่างเป็นระบบ
 • ธุรกิจบริการเฉพาะที่มีกลุ่มเป้าหมายชัดเจน หรือธุรกิจ B2B, Network marketing
 • ธุรกิจ E-Commerce

ประโยชน์และการนำไปใช้ในเชิงธุรกิจ

การสร้าง Content Experience สำหรับนักการตลาดสมัยใหม่ ช่วยให้แบรนด์เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและวัดผลได้ ไม่ว่าแบรนด์จะเป็นธุรกิจประเภทใด คอนเทนท์เป็นส่วนสำคัญต่อภาพลักษณ์ที่แบรนด์ส่งไปให้ผู้บริโภค ยิ่งตอนเทนท์สามารถเข้าถึงและดึงดูดความสนใจและเข้าใจความต้องการของผู้บริโภคมากเท่าไหร่ ก็จะยิ่งดึงดูดลูกค้าให้เชื่อมั่นในสินค้าและบริการมากขึ้น

Research Customer Segments

ค้นหาความชอบของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย Pain Point ของลูกค้า หรือพฤติกรรมของลูกค้า

Keywords, SEO

Keyword บนเว็บไซต์เป็นส่วนสำคัณที่จะดึงลูกค้าที่หาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการ สามารถตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย

Conversion & Measurement

การวัดผลและประเมินผลของคอนเทนท์ที่ออกไป สามารถวัดผลได้จาก Lead ที่กลับมา ลูกค้าที่สนใจ

WORDPRESS CLOUD HOSTING

Managed Cloud Hosting Plans & Pricing
Our WordPress experts move ALL your websites to us for FREE within 24 hours.*

STARTER

 • 1 Website Domain
 • 10 Database
 • 50 GB Data Transfer
 • 2GB Data Storage
 • Email Support
฿1500
Buy Now
Popular

PREMIUM

 • 3 Website Domain
 • 20 Database
 • 100 GB Data Transfer
 • 5GB Data Storage
 • Email Support
฿2500
Buy Now

E-COMMERCE

 • Unlimited Website Domain
 • 40 Database
 • 200 GB Data Transfer
 • 15GB Data Storage
 • Email Support
฿5000
Buy Now