วันที่มีผลบังคับใช้ 25 พฤษภาคม 2561

การกำกับดูแลตัวเองในเรื่องความเป็นส่วนตัว: EU General Data Protection Regulation (GDPR) ในทวีปยุโรป

FireflyBusiness ทุ่มเทในการให้มีความโปร่งใสและการควบคุมการใช้ข้อมูลของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตบนโฆษณาทางออนไลน์อย่างสูงสุด เราปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลที่กำหนดไว้โดย GDPR

FireflyBusiness ยังคงปฏิบัติตาม GDPR ซึ่งเป็นหลักการการกำกับดูแลสำหรับการโฆษณาตามพฤติกรรมผู้บริโภคทางออนไลน์ และ

FireflyBusiness รวมถึงเว็บไซต์ในเครือ ( “FireflyBusiness” “พวกเรา” “เรา” หรือ “ของเรา”) ตระหนักถึงความสำคัญของความเป็นส่วนตัว ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) เราได้อธิบายถึงการเก็บรวบรวม การประมวลผล การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลที่เราได้รับผ่านเว็บไซต์ของพวกเรา www.FireflyBusiness.Biz หรือเว็บไซต์อื่นๆ ของ FireflyBusiness ที่มีนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ปรากฏอยู่ (เรียกรวมกันว่า “ไซต์”) รวมถึง แพลตฟอร์มแสดงผลเนื้อหา (content discovery platforms), ฟีดส์, วิดเจ็ท, เครื่องมือวิเคราะห์ และแอปพลิเคชั่นด้านเทคนิคอื่น ๆ ที่เราให้บริการไม่ว่าผ่านเว็บไซต์ของเราหรือผ่านทางเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก (เรียกรวมกันว่า “บริการ”)

เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมไซต์หรือใช้หรือโต้ตอบกับบริการใดของเรา เราจะเก็บข้อมูลจากหรือเกี่ยวกับท่านหรืออุปกรณ์ของท่าน รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล (“ข้อมูล”) และข้อมูลนี้จะถูกจัดการตามที่ได้อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

เราอาจใช้ข้อมูลที่รวบรวมผ่านไซต์และบริการในรูปแบบต่างๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับท่านเป็น (i) ผู้เผยแพร่โฆษณา ผู้ลงโฆษณาหรือผู้ให้บริการเนื้อหารายอื่นที่มีความสัมพันธ์ตามสัญญากับ FireflyBusiness (“ลูกค้า”) (ii) ผู้ชมไซต์และสินทรัพย์ในรูปแบบดิจิทัล (Digital Properties) ของลูกค้าของเรา ผู้ซึ่งโต้ตอบกับบริการของเรา (“ผู้ใช้”) หรือ (iii) ผู้เข้าชมไซต์ของ FireflyBusiness (“ผู้ชมไซต์”) ซึ่งอาจรวมถึงลูกค้าและลูกค้าเป้าหมาย ดังนั้นเราจึงได้แบ่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมายแต่ละประเภทออกเป็น 3 ส่วนด้านล่างนี้ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมายทั้งสามประเภทนี้ถูกกำหนดไว้ในส่วนที่ 4 ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้คุกกี้บนไซต์และในการให้บริการของเรา โปรดอ่าน นโยบายเกี่ยวกับคุกกี้ของเรา

สารบัญ

1. ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมจากลูกค้า (“ข้อมูลของลูกค้า”)

เราเก็บรวบรวมข้อมูลลูกค้าโดยตรงจากลูกค้าของเรา ตัวอย่างเช่น เมื่อลูกค้าได้เข้าเรียนคอร์สกับ FireflyBusiness เราจะเก็บรวบรวมรายละเอียดการติดต่อลูกค้า
และเราจะเก็บรวบรวมชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเมื่อลูกค้าได้สร้างบัญชีผู้ใช้บนไซต์ใดๆ ของเรา เมื่อลูกค้าส่งอีเมลถามคำถามหรือสมัครรับจดหมายข่าวทางอีเมลของเรา
เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลที่ลูกค้าส่งมาให้เรา นอกจากนี้เรายังเก็บรวบรวมข้อมูลอื่นๆ ที่ลูกค้าเลือกที่ให้ข้อมูลกับเรา
เช่น เนื้อหาของข้อความที่ลูกค้าส่งผ่านไซต์ของเราหรือผ่านอีเมล เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลจากลูกค้าเป้าหมายผ่านแหล่งข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ

2. เราใช้ข้อมูลของลูกค้าอย่างไร

เราใช้ข้อมูลของลูกค้าเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ :

– การให้บริการของเรา
เพื่อให้บริการไซต์และบริการของเราและเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการบริการลูกค้าอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

– การสื่อสารกับท่านหรือบุคคลอื่น
เพื่อสื่อสารผ่านทางอีเมลหรือทางอื่น กับลูกค้าเกี่ยวกับบัญชีลูกค้า เพื่อตอบสนองต่อการสอบถามข้อมูล คำขอหรือข้อร้องเรียนของลูกค้า และเพื่อให้ลูกค้าได้ทราบข่าว แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดหรือข้อมูลที่เป็นประโยชน์หรือน่าสนใจอื่น ๆ ตามความต้องการในการสื่อสาร เมื่อเราสื่อสารด้วยวิธีนี้ อีเมลของเราอาจใช้คุกกี้ที่จะติดตามการเปิดอีเมลและวัดประสิทธิภาพของแคมเปญโฆษณา

– การตลาดและการโฆษณา
เพื่อให้ลูกค้าได้รับจดหมายข่าว ข้อเสนอพิเศษ และโปรโมชัน รวมทั้งผ่านทางอีเมล เพื่อติดต่อลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เราคิดว่าท่านอาจสนใจ และเพื่อวัตถุประสงค์การตลาด การโฆษณา การส่งเสริมการขายอื่นๆ และการปรับปรุงทั่วไปเกี่ยวกับ FireflyBusiness การสื่อสารเหล่านี้จะถูกส่งตามการตั้งค่าการสื่อสารที่ลูกค้าประสงค์

3. เราเปิดเผยข้อมูลของลูกค้าอย่างไร

เราอาจเปิดเผยข้อมูลของลูกค้าดังต่อไปนี้ :

พาร์เนอร์ธุรกิจในเครือ FireflyGroup เราอาจเปิดเผยข้อมูลลูกค้าให้กับกลุ่มในเครือของ FireflyGroup ทั้งในปัจจุบันหรือในอนาคต (พาร์ทเนอร์ในเครือ เป็นพาร์ทเนอร์ที่ควบคุมเรา ถูกควบคุมโดยเรา หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับเรา เช่น FireflySuccess, FireflyGroup และ Ageloc2u, Empowernext. ในที่นี่ให้เรียกว่า “เว็บไซต์พาร์ทเนอร์ในเครือ”) เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
ผู้ให้บริการของ FireflyBusiness เราอาจเปิดเผยข้อมูลลูกค้าให้กับผู้ขาย ผู้ให้บริการ ตัวแทน คู่สัญญา หรือบุคคลอื่นที่ทำหน้าที่ในนามของเรา (เช่น การบำรุงรักษา การวิเคราะห์ข้อมูล การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ การตลาดทางอีเมล การสำรวจ การชำระเงินผ่านบัตรเครดิต การโฮสต์ข้อมูล การตรวจสอบการฉ้อโกง)
ลูกค้า เราอาจเปิดเผยข้อมูลลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับบริการที่เราให้บริการให้กับลูกค้ารายอื่นๆ ตัวอย่างเช่น เราอาจให้ข้อมูลแก่ผู้เผยแพร่โฆษณาเกี่ยวกับโฆษณาที่อาจปรากฏในเครือข่ายเฟสบุ๊ค หรือให้ข้อมูลแก่ผู้ลงโฆษณาเกี่ยวกับเว็บไซต์ของผู้เผยแพร่โฆษณาที่แสดงโฆษณาของเขา

4. ทางเลือกของลูกค้า

ลูกค้าสามารถเข้าถึง แก้ไขให้ถูกต้อง หรืออัปเดตข้อมูลที่ได้ให้ไว้กับเรา โดยการอัปเดตข้อมูลในบัญชีของตนด้วยการส่งอีเมลถึงผู้จัดการบัญชีของท่านโดยเฉพาะหรือโดยการส่งอีเมลมาหาเราที่ ageloc2u.dna@gmail.com

5. ผู้ใช้

– ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมจากผู้ใช้ (“ข้อมูลของผู้ใช้”)

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ใช้โดยอัตโนมัติเมื่อผู้ใช้โต้ตอบกับบริการของเราที่ปรากฏในเว็บไซต์และสินทรัพย์ในรูปแบบดิจิทัลของลูกค้าของเรา เช่นเดียวกับบริการบนเว็บไซต์อื่น ๆ เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ใช้นี้ผ่านทางคุกกี้และเทคโนโลยีอื่น ๆ FireflyGroup จะเก็บข้อมูลเฉพาะข้อมูลที่ใช้นามแฝงซึ่งหมายความว่าเราไม่ทราบตัวตนของท่านเพราะเราไม่ทราบหรือประมวลผลชื่อ อีเมล ที่อยู่หรือข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนอื่น ๆ ของท่านได้ ข้อมูลผู้ใช้ที่เราเก็บรวบรวมรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์และระบบปฏิบัติการ IP Address เว็บเพจที่เข้าถึงโดยผู้ใช้ภายในเว็บไซต์ลูกค้าของเรา ลิงก์ที่นำผู้ใช้ไปยังเว็บไซต์ของลูกค้า วันที่และเวลาที่ผู้ใช้เข้าถึงเว็บไซต์ของลูกค้า ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆ (เช่น การล่มของระบบ) และข้อมูลตำแหน่งโดยทั่วไป (เช่น เมืองและรัฐ) เราขอให้ลูกค้าของเราเป็นผู้ขอความยินยอมในนามของเราในการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ใช้นี้ หากกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้องกำหนดบังคับให้ต้องทำ

– เราใช้ข้อมูลของผู้ใช้อย่างไร

เราใช้ข้อมูลของผู้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ :

การให้บริการของเรา เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้และลูกค้าของเรา

– เราเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้อย่างไร

เราอาจเปิดเผยข้อมูลของลูกค้าดังต่อไปนี้ :

เว็บไซต์ Empowernext. เราอาจเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้ให้กับบริษัทในเครือของ FireflyGroup ทั้งในปัจจุบันหรือในอนาคต เพื่อประมวลผลตามวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

– การเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้จาก Empowernext

ท่านมีสิทธิที่จะขอให้ Empowernext ให้ท่านเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามีเกี่ยวกับท่าน แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล ลบข้อมูลส่วนบุคคล และยุติหรือจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดส่งเมลมาที่ ageloc2u.dna@gmail.com เพื่อส่งคำขอดังกล่าว

– การโฆษณาตามความสนใจ

โดยผ่านบริการของ Facebook, Inc. รวมถึงบริการของเราบนเฟสบุ๊คส่วนตัวของลูกค้า เราอาจจัดหาโฆษณาให้ท่านโดยอาศัยพฤติกรรมของท่านในการเรียกดูข้อมูลบนเว็บไซต์ของเรา เบราว์เซอร์ หรืออุปกรณ์ต่างๆ เช่น ถ้าในครั้งแรกที่ท่านได้เข้าเยี่ยมชมทางออนไลน์ และได้เรียกดูข้อมูลบนเว็บไซต์ ก. ต่อมาได้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ข. ท่านจะได้เห็นเนื้อหาที่มีการปรับให้เข้ากับความสนใจของท่านที่มาจากประวัติการเรียกดูบนเว็บไซต์ ก. ของท่าน ตัวอย่างเช่น ถ้าผู้ใช้ได้เยี่ยมชมเว็บไซต์ค้าผลิตภัณฑ์ความสวยความงาม ผู้ใช้อาจได้เห็นโฆษณาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องนวดหน้าบนอีกหน้าเว็บไซต์หนึ่งที่ผู้ใช้เข้าเยี่ยมชม
หรือบนเฟสบุ๊คโปรไฟล์ส่วนตัว

หากท่านใช้งาน เบราว์เซอร์ของ Safari บน iOS11 หรือ macOS High Sierra ท่านจะต้องเริ่มต้นปรับการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย (Privacy and Security Setting) เพื่อปิด “การป้องกันการติดตามข้ามไซต์ (Prevent Cross-Site Tracking)” และ “บล็อกคุกกี้ทั้งหมด (Block All Cookies)” แล้วจึงกลับสู่นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

6. ผู้ชมไซต์

ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมจากผู้ชมไซต์

Empowernext เก็บรวบรวมข้อมูลของผู้เยี่ยมชมไซต์ไม่ว่าจะโดยตรงจากท่าน หรือจากบุคคลภายนอกโดยข้อมูลจะถูกเก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติระหว่างที่ท่านเข้าใช้ไซต์ของเรา เราอาจรวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่เราเก็บได้จากหลากหลายแหล่ง

– เราใช้ข้อมูลของผู้ชมไซต์อย่างไร

เราใช้ข้อมูลของผู้ชมไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

ให้บริการของเรา เพื่อให้บริการจัดการไซต์และบริการของเรา

7. การติดต่อเรา

หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องความเป็นส่วนตัวในไซต์หรือบริการของเรา โปรดติดต่อเราที่

Firefly, Partnership.
โทร. 094-141-6559
Email: ageloc2u.dna@gmail.com

8. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นฉบับปัจจุบัน ณ วันมีผลบังคับใช้ตามที่ระบุข้างต้น
เราอาจเปลี่ยนแปลงแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราวไป จึงขอให้ท่านโปรดทำการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ เราจะประกาศถึงการเปลี่ยนแปลงแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้บนไซต์ของเรา
หากเราเปลี่ยนแปลงแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้โดยประการที่กระทบแนวปฏิบัติของเราเกี่ยวกับข้อมูลที่เราเคยเก็บรวบรวมจากท่านในสาระสำคัญ เราจะพยายามแจ้งท่านเป็นการล่วงหน้าถึงการเปลี่ยนแปลงแก้ไขดังกล่าวโดยเน้นย้ำให้ชัดเจนถึงการเปลี่ยนแปลงแก้ไขบนไซต์ของเรา เราจะขอความยินยอมจากท่านล่วงหน้าสำหับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขในสาระสำคัญหากและเมื่อกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องทำ.